סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2190

14
9
4
9
28
73
4
69
2
83
97
6
81
8
65
16
7
9
5
19