סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2191

1
6
2
54
574
19
8
75
38
26
65
1
57
618
48
6
2
9