סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2194

2
3
78
42
31
7
3
5
16
64
32
51
6
9
8
79
15
84
3
7