סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2195

9
4
5
9
8
17
64
3
2
5
36
61
43
8
5
5
49
83
7
8
4
4
6