סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2197

4
2
8
2
1
3
679
48
5
76
6
4
9
37
4
18
295
4
9
8
2
7
3