סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2198

2
9
6
6
47
53
1
5
4
8
4
67
52
2
7
5
7
9
93
85
4
6
9
7