סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2199

2
5
1
9
63
85
7
49
63
67
29
12
58
9
62
71
2
5
2
1