סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2200

1
9
53
4
1
7
2
19
7
1
3
6
54
7
9
8
5
82
3
7
2
8
75
1
4