סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2201

583
1
7
9
8
8
41
69
2
83
97
6
81
78
3
1
7
5
9
376