סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2202

7
69
53
2
16
2
9
67
8
3
89
4
7
14
5
1
46
6
51
45
6