סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2203

41
2
57
189
3
9
2
6
78
8
2
15
8
4
5
7
958
41
3
58