סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2204

6
1
2
6
47
9
316
6
3
84
4
3
83
9
1
528
3
79
5
6
2
5