סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2205

6
8
7
3
56
94
71
13
89
3
6
2
86
25
57
34
68
7
2
3
6