סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2206

2
63
9
12
4
67
4
1
98
2
1
4
8
73
1
2
65
4
53
5
68
2