סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2208

6
1
7
4
94
752
68
92
91
2
68
23
16
348
72
5
6
5
8