סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2209

6
17
85
73
4
6
3
64
931
586
92
8
7
4
35
79
31
5