סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2210

3
48
7
7
34
9
1
39
2
48
93
21
5
89
3
6
58
2
6
78
1