סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2212

8
5
12
64
58
6
9
9
38
67
87
46
2
5
2
97
35
62
5
7