סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2213

9
1
56
7
9
4
8
3
92
15
2
4
8
3
9
75
45
3
1
6
8
7
78
5
6