סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2214

4
3
7
932
41
5
19
5
9
8
6
9
9
7
6
17
6
76
341
8
3
7