סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2216

29
5
1
1
429
6
6
7
2
3
57
4
18
4
2
7
9
9
635
8
5
2
63