סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2221

38
17
94
59
3
6
2
97
15
3
68
51
5
8
4
91
68
12
73