סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2222

27
87
45
6
98
6
4
39
92
1
56
45
6
7
24
6
78
61
91