סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2223

4
38
1
8
1
9
4
47
5
2
16
28
74
2
7
58
7
1
8
5
1
65
3