סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2226

84
7
24
1
35
7
9
38
17
568
42
89
3
5
63
2
14
2
67