סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2228

6
5
19
6
58
27
76
2
1
42
87
1
8
64
52
91
3
86
7
1