סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2230

2
5
1
57
96
8
37
14
7
2
5
1
8
1
69
23
9
23
71
1
8
2