סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2231

7
8
5
7
5
1
392
1
79
78
64
39
21
4
485
6
7
9
1
3
8