סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2232

25
4
7
91
79
1
6
1
36
89
43
79
2
3
7
56
87
6
4
12