סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2233

1
2
2
3
4
3
9
57
2
78
3
75
42
3
21
6
92
4
5
4
1
7
7
6