סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2234

4
92
5
95
3
28
6
7
1
78
81
23
9
5
3
19
6
78
2
47
9