סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2237

24
7
38
3
47
2
5
3
8
73
91
62
9
6
7
5
42
3
96
4
85