סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2241

7
4
249
1
6
1
24
6
2
15
1
9
53
6
2
67
3
2
3
176
7
9