סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2242

84
1
3
7
2
1
3
8
46
7
1
3
58
9
2
1
56
7
3
2
4
2
3
9
67