סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2243

2
78
59
3
8
47
9
8
7
57
349
61
4
5
9
48
5
2
92
13
7