סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2246

9
8
42
18
2
3
4
8
4
6
7
2
341
8
3
7
9
7
9
6
2
19
81
3
5