סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2247

95
263
4
39
86
9
7
5
54
97
9
6
9
38
18
5
518
42