סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2248

52
79
9
3
4
3
8
2
4
7
9
27
68
9
3
7
8
2
7
1
3
9
96
18