סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2249

3
62
2
6
8
98
23
3
15
9
65
4
53
4
27
86
4
5
1
67
4