סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2251

94
6
59
6
24
8
7
9
49
1
46
7
41
7
6
1
13
4
85
9
12