סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2252

31
8
9
9
8
2
4
13
5
13
23
5
46
96
5
38
4
5
1
7
9
5
28