סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2253

35
971
57
2
8
1
5
23
89
29
65
7
6
9
8
41
342
71