סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2254

8
1
3
7
51
7
45
89
1
8
4
8
2
2
1
3
46
35
8
23
9
4
2
7