סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2258

21
4
7
7
36
63
4
87
6
96
2
57
5
69
8
64
19
5
7
3
52