סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2259

8
3
59
13
6
28
18
6
59
51
64
2
13
41
8
68
29
7
4