סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2262

68
5
9
1
57
82
9
87
15
7
5
8
53
91
4
74
95
3
3
2
45