סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2264

5
7
6
31
794
93
4
1
9
1
3
8
2
5
9
6
5
74
417
86
8
4
1