סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2265

7
8
6
2
34
12
6
5
7
62
85
17
21
5
3
1
24
71
9
8
3
1