סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2268

56
2
4
7
6
3
82
7
27
9
3
21
4
6
71
1
75
1
9
4
5
2
19