סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2271

76
2
8
84
9
3
4
6
4
59
49
87
57
1
5
6
9
3
71
9
3
64